Furniw för företag

Att skapa rätt atmosfär är en viktig del av kontorsdesign. Det kan sätta tonen för en positiv arbetsmiljö som påverkar effektivitet, produktivitet, moral och övergripande teaminställning. Ett väldesignat kontor som främjar organisationens välbefinnande kan också skicka ett positivt budskap till kunder och andra intressenter. Men hur designar man ett kontor, på ett bra sätt? Ta hjälp av vår företagsrådgivare som ger tips och hjälper dig att skapa ett utrymme som är funktionellt och tilltalande.

Kontakt och mötesbokning

Du är också välkommen att kontaka kundservice för hjälp med din beställning

Anledningar till varför det är viktigt att designa kontoret 

Det finns många anledningar till varför det är viktigt att designa ditt kontor, här kommer några anledningar:

 • Förbättrar produktiviteten på arbetsplatsen: Ett väldesignat kontor kan bidra till att dina anställda känner sig mindre stressade, vilket resulterar i bättre prestanda på arbetsplatsen. Dessutom kan ett kontor där de anställda är fysiskt bekväma, med element som lämplig belysning, justerbara stolar och en intuitiv kontorslayout där saker är lätta att hitta, förbättra dina anställdas produktivitet.
 • Anställda som trivs på kontoret stannar längre: Anställda som känner sig känslomässigt och fysiskt bekväma på sitt kontor är vanligtvis mer benägna att stanna på den arbetsplatsen under en längre tid. Att ha ett väldesignat kontor kan därför gynna organisationen genom att minska tiden och pengarna som går åt till att rekrytera och anställa ny personal.
 • Stärker företagets varumärke: Om befintliga och potentiella kunder ser ditt kontor kan designen ge en positiv känsla om företaget. Element som hur utrymmet är uppdelat, färgerna som används för att måla väggarna och de konstverk du använder kan inspirera kunder och ge dem ett positivt intryck av företaget.
 • Sparar dig pengar: En effektiv kontorsdesign kan spara företaget en betydande summa pengar på lång sikt. Att maximera användningen av utrymmet kan minska den tid anställda spenderar på att gå mellan olika avdelningar och kan till och med frigöra tillräckligt med utrymme för att du ska kunna hyra ut en del av kontoret, medan andra designval, som ekonomiska glödlampor och effektiv uppvärmning, kan minska räkningarna .

Furniw för företag

Att skapa rätt atmosfär är en viktig del av kontorsdesign. Det kan sätta tonen för en positiv arbetsmiljö som påverkar effektivitet, produktivitet, moral och övergripande teaminställning. Ett väldesignat kontor som främjar organisationens välbefinnande kan också skicka ett positivt budskap till kunder och andra intressenter. Men hur designar man ett kontor, på ett bra sätt? Ta hjälp av vår företagsrådgivare som ger tips och hjälper dig att skapa ett utrymme som är funktionellt och tilltalande.

Kontakt och mötesbokning

Du är också välkommen att kontaka kundservice för hjälp med din beställning

Anledningar till varför det är viktigt att designa kontoret 

Det finns många anledningar till varför det är viktigt att designa ditt kontor, här kommer några anledningar:

 • Förbättrar produktiviteten på arbetsplatsen: Ett väldesignat kontor kan bidra till att dina anställda känner sig mindre stressade, vilket resulterar i bättre prestanda på arbetsplatsen. Dessutom kan ett kontor där de anställda är fysiskt bekväma, med element som lämplig belysning, justerbara stolar och en intuitiv kontorslayout där saker är lätta att hitta, förbättra dina anställdas produktivitet.
 • Anställda som trivs på kontoret stannar längre: Anställda som känner sig känslomässigt och fysiskt bekväma på sitt kontor är vanligtvis mer benägna att stanna på den arbetsplatsen under en längre tid. Att ha ett väldesignat kontor kan därför gynna organisationen genom att minska tiden och pengarna som går åt till att rekrytera och anställa ny personal.
 • Stärker företagets varumärke: Om befintliga och potentiella kunder ser ditt kontor kan designen ge en positiv känsla om företaget. Element som hur utrymmet är uppdelat, färgerna som används för att måla väggarna och de konstverk du använder kan inspirera kunder och ge dem ett positivt intryck av företaget.
 • Sparar dig pengar: En effektiv kontorsdesign kan spara företaget en betydande summa pengar på lång sikt. Att maximera användningen av utrymmet kan minska den tid anställda spenderar på att gå mellan olika avdelningar och kan till och med frigöra tillräckligt med utrymme för att du ska kunna hyra ut en del av kontoret, medan andra designval, som ekonomiska glödlampor och effektiv uppvärmning, kan minska räkningarna .

Furniw för företag

Att skapa rätt atmosfär är en viktig del av kontorsdesign. Det kan sätta tonen för en positiv arbetsmiljö som påverkar effektivitet, produktivitet, moral och övergripande teaminställning. Ett väldesignat kontor som främjar organisationens välbefinnande kan också skicka ett positivt budskap till kunder och andra intressenter. Men hur designar man ett kontor, på ett bra sätt? Ta hjälp av vår företagsrådgivare som ger tips och hjälper dig att skapa ett utrymme som är funktionellt och tilltalande.

Kontakt och mötesbokning

Du är också välkommen att kontaka kundservice för hjälp med din beställning

Anledningar till varför det är viktigt att designa kontoret 

Det finns många anledningar till varför det är viktigt att designa ditt kontor, här kommer några anledningar:

 • Förbättrar produktiviteten på arbetsplatsen: Ett väldesignat kontor kan bidra till att dina anställda känner sig mindre stressade, vilket resulterar i bättre prestanda på arbetsplatsen. Dessutom kan ett kontor där de anställda är fysiskt bekväma, med element som lämplig belysning, justerbara stolar och en intuitiv kontorslayout där saker är lätta att hitta, förbättra dina anställdas produktivitet.
 • Anställda som trivs på kontoret stannar längre: Anställda som känner sig känslomässigt och fysiskt bekväma på sitt kontor är vanligtvis mer benägna att stanna på den arbetsplatsen under en längre tid. Att ha ett väldesignat kontor kan därför gynna organisationen genom att minska tiden och pengarna som går åt till att rekrytera och anställa ny personal.
 • Stärker företagets varumärke: Om befintliga och potentiella kunder ser ditt kontor kan designen ge en positiv känsla om företaget. Element som hur utrymmet är uppdelat, färgerna som används för att måla väggarna och de konstverk du använder kan inspirera kunder och ge dem ett positivt intryck av företaget.
 • Sparar dig pengar: En effektiv kontorsdesign kan spara företaget en betydande summa pengar på lång sikt. Att maximera användningen av utrymmet kan minska den tid anställda spenderar på att gå mellan olika avdelningar och kan till och med frigöra tillräckligt med utrymme för att du ska kunna hyra ut en del av kontoret, medan andra designval, som ekonomiska glödlampor och effektiv uppvärmning, kan minska räkningarna .